Diensten(Consultancy)

Rivecourt IT Solutions B.V. houdt zich ook bezig met automatiseringsadviezen en de ontwikkeling van software in de vorm van maatwerk en standaard programma's. We kunnen u ondersteunen bij een analyse van uw huidige bedrijfs- en werkprocessen. We geven een advies over de voor uw bedrijf geschikte softwaretoepassingen. Indien gewenst kunnen we bestaande toepassingen aanpassen of leveren we nieuwe softwarepakketten die geheel zijn ingericht voor uw organisatie.